CNVA chuyên phân phối đồng hồ áp suất như đồng hồ đo áp suất KK gauge,đồng hồ áp Nisshin,Badotherm,Wika,….

Đồng hồ đo áp lực được thiết kế để đo áp suất nội tại hoặc chân không của hệ thống.

Không giám sát áp lực hệ thống sẽ không thể đoán trước và không đáng tin cậy.

Đồng hồ đo áp kế có dãy đo đa dạng từ 0-1000Bar,0-1000psi,kg/cm2,….Nên lựa chọn dãy đo cao hơn dãy đo thực tế 30-40%

Đường kính mặt đồng hồ thông dụng 100mm,63mm.Có nhiều loại phong cách đo, phổ biến nhất là ống Bourdon và đồng hồ đo điện tử.

Đồng hồ đo áp suất

Đồng hồ đo áp suất 3 kim Nisshin

Đồng hồ đo áp suất

Đồng hồ đo áp suất dạng màng

Đồng hồ đo áp suất

Đồng hồ đo áp suất Badotherm BDT15